Skip to main content

Kariyer

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Birlikte Güçlüyüz

İnsan Kaynakları Politikamız

İş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak çalışanlarımıza değer veririz ve sağlıklı, mutlu ve uygun şekilde motive edilen iş gücünün, müşteri odaklı bir şirket olarak başarımız açısından önemli olduğunun farkındayız. Şeffaf, tutarlı ve eşit bir şekilde uygulanan adil ve etik politikalar aracılığıyla kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışanlarımızı etkili bir şekilde teşvik etmeyi hedeflemekteyiz. Politikalarımız; güvenli, sağlıklı, motive edici, güçlendirici ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratacak, kişilerin ve çalışan gelişimine odaklanarak şirketin standartlarını sürekli olarak yükseltecek şekilde tasarlanmaktadır.

İK Politikamızın başlıca İlkeleri

 • Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi hedefleyerek insan kaynağımıza yatırım yapmak
 • Şirketin öz değerlerini muhafaza ederken şirketle büyümeye ve şirketi geleceğe taşımaya uygun adayları işe almak
 • Farklılıkları ve kültürel çeşitliliği keyifli hale getiren şeffaf, kucaklayıcı ve katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak
 • Çalışanların kendi içinde ve çalışanlar ile şirket arasında, bireyselliğin ve ekip çalışmasının desteklendiği ve şirket değerlerinin ve etiğin yüceltildiği bir güven ve güvenilirlik ortamı yaratmak
 • Tüm çalışanlar için şirket içerisinde eşit fırsatlar yaratmak
 • Çalışanların maddi ve manevi haklarını gözetmek
 • Çalışan memnuniyetini sürekli olarak artırmak
 • Sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin yanı sıra güvenilirlik, güven ve etik değerlerin teşvik edildiği bir çalışma ortamı sunmak
 • Çalışan motivasyonunu ve sadakatini öncelikli hale getirmek
 • Bireysel kariyer planlama ve destek yoluyla çalışan verimliliğini maksimuma çıkarmak
 • Şirket içerisindeki fırsatlar çerçevesinde çalışanların bireysel gelişim planlarını şekillendirmek
 • Çalışanlarımız için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak
 • Şirket genelinde ayrım yapmaksızın tüm çalışanlar için açık ve şeffaf yönetim politikaları uygulamak
 • Ücretleri kişilere göre değil pozisyonlara göre düzenleyerek adil ve eşit bir ödül yönetim sistemi uygulamak
 • Performans yönetim sistemimizi şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirmeye devam etmek